با توجه به نوع فعالیت مرکز مدلینگ و گستردگی کار، امکان درج شماره تماس در سایت وجود ندارد.لذا برای تماس با مرکز مدلینگ از طریق تلگرام می توانید اقدام فرمایید:

https://t.me/multicenter_ir

توجه داشته باشید که قبل از فشردن لینگ بالا فیلتر شکن روشن باشد.