20%

در صورت متاهل بودن

مشخصات فیزیکی

گزینه های ستاره دار الزامی است. اعداد فقط به انگلیسی وارد شود.

تصویر صورت شما از کنار

تصویر صورت شما

گزینه های ستاره دار الزامی است. اعداد فقط به انگلیسی وارد شود.

برای بهتر دیده شدن از سوابق کاری و توانایی های خود بنویسید. درصورتی که محدودیت زمانی و یا توضیح تکمیلی دارید درج فرمایید.

در صورت داشتن پیج اینستاگرام آدرس پیج اینستاگرام خود را بنوسید.

در صورتی که موارد بالا انتخاب شود باید تصویر مدرک مربوطه ارائه شود.

نوع و مکان همکاری

گزینه های ستاره دار الزامی است.

این قیمت برای حضور در محل کار به مدت 1 ساعت می باشد. عرف قیمت از ساعتی 20 هزار تومن شروع می شود. پایین بودن قیمت شانس انتخاب شما را بالا می برد.

این قیمت برای هر ساعت حضور در محل کار بعد از 1 ساعت اولیه می باشد. عرف قیمت از ساعتی 5 هزار تومن شروع می شود. پایین بودن قیمت شانس انتخاب شما را بالا می برد.

مثلا مشتری ای درخواست مدل به مدت 3 ساعت را دارد. در صورتی که قیمت پایه را در نظر بگیریم یک ساعت اولیه 20 هزار تومن و هر ساعت اضافه 5 هزار تومن محاسبه می شود و برای 3 ساعت مبلغ 30 هزار تومن مجموع پرداختی به مدل در ازای 3 ساعت کار است.