صفحه 1 از 5

گزینه های ستاره دار الزامی است. اعداد فقط به انگلیسی وارد شود.

مثلا : 27

مشخصات فیزیکی

گزینه های ستاره دار الزامی است. اعداد فقط به انگلیسی وارد شود.

مثلا : 160

مثلا : 65

نکته: اگز سایز بالاتنه و پایین تنه شما یکی است این دومقدار را یکسان وارد نمایید.

نکته: اگز سایز بالاتنه و پایین تنه شما یکی است این دومقدار را یکسان وارد نمایید.

نوع و مکان همکاری

گزینه های ستاره دار الزامی است.

هر جلسه آفیش شامل ۸ ساعت کاری از ۱۰۰هزار شروع می شود و برای مدل های حرفه ای تا 1 میلیون تومان می رسد. درصورت بالا بودن قیمت همکاری امکان انتخاب شدن شما پایین می آید.

تومان

گزینه های ستاره دار الزامی است. اعداد فقط به انگلیسی وارد شود.

در صورتی که موارد بالا انتخاب شود باید تصویر مدرک مربوطه ارائه شود.

برای بهتر دیده شدن از سوابق کاری و توانایی های خود بنویسید. درصورتی که محدودیت زمانی و یا توضیح تکمیلی دارید درج فرمایید.

عکس های شما صرفا برای بررسی شرایط شما برای جذب به عنوان مدل است

این عکس برای بررسی اندام شما می باشد.

تصویر کپچا

این به ما کمک می کند تا از هرزنامه ها جلوگیری کنیم، از شما متشکرم