این فرم دارای صفحات متعدد است، پس لطفا با حوصله و با سرعت اینترنت بالا اقدام به تکمیل فرمایید

14%

در صورت متاهل بودن

گزینه های ستاره دار الزامی است. اعداد فقط به انگلیسی وارد شود.

نام دوره - محل دوره - زمان برگزاری - نام استاد

برای بهتر دیده شدن از سوابق کاری و توانایی های خود بنویسید. درصورتی که محدودیت زمانی و یا توضیح تکمیلی دارید درج فرمایید.

در صورت داشتن پیج اینستاگرام آدرس پیج اینستاگرام خود را بنوسید.

تصویر صورت شما

تصویر تمام قد شما

پرتره

پرتره

پرتره

پرتره

پرتره

پرتره

تجهیزات

گزینه های ستاره دار الزامی است. اعداد فقط به انگلیسی وارد شود.

برند - فاضله کانونی - دیافراگم

برند - فاضله کانونی - دیافراگم

عنوع پایه(عکاسی یا فیلم برداری)

هلی شات، گیمبال و ...

میزان حرفه ای بودن کامپیوتر شما (شامل کانفیگ و مشخصات آن)

میزان حرفه ای بودن لب تاب شما (شامل کانفیگ و مشخصات آن)

در این کادر هر نوع تجهیزات جانبی ای که در اختیار دارد را درج کنید. مانند: سایر تجهیزات فیلم برداری و عکاسی, تجهیزات نورپرداری, تجهیزات صدا, مکان مناسب برای عکاسی (آتلیه) , خودرو شخصی و ...

اطلاعات کامل شامل: شهر و منطقه، متراژ، مجوز، امکانات و ...

نوع و مکان همکاری

در صورتی که تمایل به همکاری به صورت روزانه هستید این صفحه را تکمیل بفرمایید

این قیمت برای حضور شما برای 8 ساعت کار، بدون در نظر گرفتن تعداد شات و یا مقدار فیلم برداری در نظر گرفته می شود.

حضور به مدت 8 ساعت بدون به همراه آوردن تجهیزات

این قیمت برای حضور شما برای 8 ساعت کار، بدون در نظر گرفتن تعداد شات و یا مقدار فیلم برداری در نظر گرفته می شود.

حضور به مدت 8 ساعت و به همراه آوردن تمام تجهیزات درج شده در صفحه قبل

این قیمت برای حضور شما برای 8 ساعت کار، بدون در نظر گرفتن تعداد شات و یا مقدار فیلم برداری در نظر گرفته می شود.

حضور به مدت 8 ساعت بدون به همراه آوردن تجهیزات

این قیمت برای حضور شما برای 8 ساعت کار، بدون در نظر گرفتن تعداد شات و یا مقدار فیلم برداری در نظر گرفته می شود.

حضور به مدت 8 ساعت و به همراه آوردن تمام تجهیزات درج شده در صفحه قبل

این قیمت برای حضور شما برای 8 ساعت کار، بدون در نظر گرفتن تعداد شات و یا مقدار فیلم برداری در نظر گرفته می شود.

با استفاده از باکس تدوین شما

این قیمت برای حضور شما برای 8 ساعت کار، بدون در نظر گرفتن تعداد شات و یا مقدار فیلم برداری در نظر گرفته می شود.

با استفاده ازباکس تدوین ما

نوع و مکان همکاری 2

در صورتی که تمایل به همکاری به صورت تعداد عکس خروجی هستید این صفحه را تکمیل بفرمایید

تومان

با استفاده از تجهیزات شما

تومان

با استفاده از تجهیزات ما

تومان

با استفاده از تجهیزات شما

تومان

با استفاده از تجهیزات ما

تعهدات