25%

- برای جلوگیری از ایجاد خطا قبل از شروع عکس های خود را تهیه کنید: - عکس چهره از روبرو - عکس چهره از کنار - تصویر با حجاب - تصویر قدی

مشخصات فیزیکی

گزینه های ستاره دار الزامی است. اعداد فقط به انگلیسی وارد شود.

هرچه عکس های شما کامل تر باشد در انتخاب شما تاثیر بیشتری دارد. عکس های شما صرفا برای بررسی شرایط شما برای جذب به عنوان مدل است.

تصویر صورت شما از کنار

تصویر صورت شما

در صورتی که تمایل به ارسال تصویر بیشتر دارید می توانید ارسال کنید

در صورتی که تمایل به ارسال تصویر بیشتر دارید می توانید ارسال کنید

نوع و مکان همکاری

گزینه های ستاره دار الزامی است.

بازیگری،تئاتر،بیان و...

بلاگری، بازیگری، مدیریت پیج، تولید محتوا و ...

تشخیص ربات های مخرب از انسان